lol新闻资讯

2019lpl春季赛IG Ning影流之镰打野符文出装 凯隐最强符文攻略

2019-02-10游戏:lol新闻资讯

2019lpl春季赛IG Ning影流之镰打野符文出装 凯隐最强符文攻略

      影流之镰凯隐符文点法:

      主符文精密系(4点):

      基础符文:征服者

      基础符文:凯旋

      基础符文:传说:韧性

      基础符文:致命一击

      副符文启迪系(2点):

      基础符文:神奇之鞋

      基础符文:星界洞悉

  你也可以通过手机访问本文:https://m.demaxiya.com/news/20190198762.html

玩家评论
点击
热门新闻
推荐新闻
点击
热门视频
推荐视频

德玛西亚专注英雄联盟LOL视频,一秒记住我们的网址 德玛西亚 的拼音:www.demaxiya.com

粤ICP备18121187号-1 联系:[email protected]