lol AmazingJ酒桶符文出装,酒桶最强符文攻略 - 德玛西亚LOL视频站
天赋符文

lol AmazingJ酒桶符文出装,酒桶最强符文攻略

2018-08-10游戏:天赋符文

lol AmazingJ酒桶符文出装,酒桶最强符文攻略

酒桶符文点法:

       主符文巫术系(4点):

       基石符文:奥术彗星

       基础符文:法力流系带

       基础符文:超然

       基础符文:焦灼

       副符文坚决系(2点):

       基础符文:骸骨镀层

       基础符文:复苏之风

  你也可以通过手机访问本文:http://m.demaxiya.com/tffw/20180893528.html

玩家评论
点击
热门新闻
推荐新闻
点击
热门视频
推荐视频

德玛西亚专注英雄联盟LOL视频,一秒记住我们的网址 德玛西亚 的拼音:www.demaxiya.com

闽ICP备15025315号 联系:demaxiyacom#qq.com